ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים29י"ז אלול
זמנים30י"ח אלול
זמנים31י"ט אלול
זמנים1כ' אלול
זמנים2כ"א אלול
זמנים3כ"ב אלולכניסת שבת: 18:43
זמנים4כ"ג אלולצאת השבת: 19:40ניצבים וילך
זמנים5כ"ד אלול
זמנים6כ"ה אלול
זמנים7כ"ו אלול
זמנים8כ"ז אלול
זמנים9כ"ח אלול
זמנים10כ"ט אלולערב ראש השנהכניסת השבת והחג:18:34
זמנים11א' תשריראש השנה
זמנים12ב' תשריראש השנהצאת החג:19:29
זמנים13ג' תשריצום גדליה
זמנים14ד' תשרי
זמנים15ה' תשרי
זמנים16ו' תשרי
זמנים17ז' תשריכניסת שבת: 18:25
זמנים18ח' תשריצאת השבת: 19:21האזינושבת תשובה
זמנים19ט' תשריערב יום כיפור
זמנים20י' תשרייום כיפורצאת החג:19:18
זמנים21י"א תשרי
זמנים22י"ב תשרי
זמנים23י"ג תשרי
זמנים24י"ד תשריערב סוכותכניסת השבת והחג:17:15
זמנים25ט"ו תשריסוכותצאת השבת והחג:18:11
זמנים26ט"ז תשריא דחוה'מ
זמנים27י"ז תשריב דחוה'מ
זמנים28י"ח תשריג דחוה'מ
זמנים29י"ט תשריד דחוה'מ
זמנים30כ' תשריה דחוה'מ
זמנים1כ"א תשריהושענא רבהכניסת השבת והחג:17:06
זמנים2כ"ב תשרישמחת תורהצאת השבת והחג:18:02
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בסיוון ה'תשע"ח, 23 במאי 2018

חודש ספטמבר 1999

הזמנים עבור רעננה לשיטת חזון שמים

נתונים כלליים:

 • חודש ספטמבר מתחיל בתאריך עברי כ' אלול ה'תשנ"ט
 • חודש ספטמבר מסתיים בתאריך עברי כ' תשרי ה'תש"ס
 • חודש ספטמבר מכיל 30 ימים.
 • פרשות השבוע: ניצבים וילך, האזינו
 • סוף זמן קריאת שמע בין 08:40 לבין 07:46
 • הזריחה בין 06:15 לבין 05:33
 • השקיעה בין 19:06 לבין 17:27

חגים ומועדים:

ערב ראש השנה 1999

חל בתאריך: יום שישי, 10/09/1999, כ"ט אלול ה'תשנ"ט

ירושלים
כניסת החג: 18:12
תל אביב
כניסת החג: 18:34
חיפה
כניסת החג: 18:24
באר שבע
כניסת החג: 18:34

א' ראש השנה 1999

חל בתאריך: יום שבת, 11/09/1999, א' תשרי ה'תש"ס

ירושלים
צאת החג: 19:27
תל אביב
צאת החג: 19:29
חיפה
צאת החג: 19:29
באר שבע
צאת החג: 19:29

ב' ראש השנה 1999

חל בתאריך: יום ראשון, 12/09/1999, ב' תשרי ה'תש"ס

ירושלים
צאת החג: 19:26
תל אביב
צאת החג: 19:28
חיפה
צאת החג: 19:28
באר שבע
צאת החג: 19:27

צום גדליה 1999

חל בתאריך: יום שני, 13/09/1999, ג' תשרי ה'תש"ס

ירושלים
תחילת הצום: 05:09
צאת הצום: 19:16
תל אביב
תחילת הצום: 05:10
צאת הצום: 19:18
חיפה
תחילת הצום: 05:08
צאת הצום: 19:18
באר שבע
תחילת הצום: 05:11
צאת הצום: 19:17

ערב יום כיפור 1999

חל בתאריך: יום ראשון, 19/09/1999, ט' תשרי ה'תש"ס

ירושלים
תחילת הצום: 18:14
תל אביב
תחילת הצום: 18:13
חיפה
תחילת הצום: 18:14
באר שבע
תחילת הצום: 18:14

יום כיפור 1999

חל בתאריך: יום שני, 20/09/1999, י' תשרי ה'תש"ס

ירושלים
צאת הצום: 19:17
תל אביב
צאת הצום: 19:18
חיפה
צאת הצום: 19:18
באר שבע
צאת הצום: 19:18

ערב סוכות 1999

חל בתאריך: יום שישי, 24/09/1999, י"ד תשרי ה'תש"ס

ירושלים
כניסת החג: 16:54
תל אביב
כניסת החג: 17:16
חיפה
כניסת החג: 17:05
באר שבע
כניסת החג: 17:16

סוכות 1999

חל בתאריך: יום שבת, 25/09/1999, ט"ו תשרי ה'תש"ס

ירושלים
צאת החג: 18:10
תל אביב
צאת החג: 18:12
חיפה
צאת החג: 18:11
באר שבע
צאת החג: 18:11

א דחוה'מ 1999

חל בתאריך: יום ראשון, 26/09/1999, ט"ז תשרי ה'תש"ס

קריאת התורה: ביום השני, הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שנים

ב דחוה'מ 1999

חל בתאריך: יום שני, 27/09/1999, י"ז תשרי ה'תש"ס

קריאת התורה: ביום השלישי, הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שלושה

ג דחוה'מ 1999

חל בתאריך: יום שלישי, 28/09/1999, י"ח תשרי ה'תש"ס

קריאת התורה: ביום הרביעי, הושענות: הושיענו בחגיגת ימים ארבעה

ד דחוה'מ 1999

חל בתאריך: יום רביעי, 29/09/1999, י"ט תשרי ה'תש"ס

קריאת התורה: ביום החמישי, הושענות: הושיענו בחגיגת ימים חמישה

ה דחוה'מ 1999

חל בתאריך: יום חמישי, 30/09/1999, כ' תשרי ה'תש"ס

קריאת התורה: ביום השישי, הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שישה

לוח שנה עברי לועזי

לוח שנה עברי לועזי מבית דף הבית 2net.co.il. הלוח כולל חגים וזמני היום והשבת ומשמש לוח יהודי, יומן עברי, תאריכון עברי ולוח שנה שאינו מוגבל בזמן – לוח שנה לתמיד עם זמני הדלקת נרות. הלוח מציג תאריך עברי לצד תאריך לועזי, תאריך עברי היום, מועדי חגים יהודיים, זמני כניסת שבת, יציאת שבת, תחילת צום, ימי זכרון ותאריכים חשובים נוספים.

להלן חלק מהיכולות הנוספות של הלוח:

 • ניתן לכתוב על הלוח.
 • לוח שנה להדפסה - ניתן לבצע הדפסה בחינם כל חודש שתבחרו, רצוי להגדיר הדפסה אופקית.
 • ניתן לדפדף בשנים ובחודשים קדימה ואחורה בזמן.
 • ניתן להחליף בלחיצת כפתור בין תצוגת לוח שנה עברי או לועזי.
 • לוח שנה יהודי - ניתן לצפות בזמני היום והתפילות באמצעות אייקון הזמנים (בצורת שעון) שבכל ריבוע של יום.
 • ניתן לבחור את הצגת הזמנים לפי השיטות הבאות: חזון שמים, הרב איתן ציקוני, הרב זלמן מלמד ואור החיים.
 • ניתן להציג מספרי שבועות
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בסיוון ה'תשע"ח, 23 במאי 2018
 • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל