זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שני - ח' חשוון ה'תשפ"א, 26/10/2020

עלות השחר06:54
זמן טלית ותפילין07:23
sunrise1זריחה מישורית08:33
sunrise1זריחה הנראית08:33
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:03
סוף זמן קריאת שמע גרא11:03
סוף זמן תפילה מג"א11:13
סוף זמן תפילה גרא11:53
חצות היום והלילה13:34
תחילת זמן מנחה גדולה14:04
מנחה קטנה16:29
פלג המנחה17:32
fog-sunשקיעה מישורית18:35
fog-sunשקיעה הנראית18:35
nightצאת הכוכבים19:02
צאת הכוכבים לרבנו תם19:47
דף יומי בבליעירובין ע"ח
דף יומי ירושלמימגילה י"ח
רמבם יומיהלכות שבת א'

זמני השבת הקרובה
י"ג בחשוון ה'תשפ"א 31/10/2020

פרשת השבוע: לך לך
(הפטרה אשכנזים): למה תאמר יעקב (ישעיהו מ,כז-מא,ט)
(הפטרה ספרדים): למה תאמר יעקב (ישעיהו מ,כז-מא,טז)
הדלקת נרות: 18:08
צאת השבת: 19:18
צאת השבת לרבינו תם: 19:38

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ח' בחשוון ה'תשפ"א, 26 אוקטובר 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ח' בחשוון ה'תשפ"א, 26 אוקטובר 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל