תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שבת, כ"ט בשבט ה'תשע"ז, 25 בפברואר 2017

זמני היום בהלכה
כ"ט שבט ה'תשע"ז, 25/02/2017

עלות השחר05:01
sunrise1זריחה מישורית06:13
sunrise1זריחה הנראית06:16
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:18
סוף זמן קריאת שמע גרא09:03
סוף זמן תפילה מג"א09:30
סוף זמן תפילה גרא10:00
חצות היום והלילה11:54
תחילת זמן מנחה גדולה12:24
מנחה קטנה15:12
פלג המנחה16:23
fog-sunשקיעה מישורית17:35
fog-sunשקיעה הנראית17:35
nightצאת הכוכבים17:52
צאת הכוכבים לרבנו תם18:47
דף יומי בבליבבא בתרא ל"ד
דף יומי ירושלמיסוטה ט'
רמבם יומיהלכות מכירה י"ח

זמני השבת הקרובה
כ"ט שבט ה'תשע"ז 25/02/2017

פרשת השבוע: משפטים
שבת שקלים
שבת מברכין, מחר חודש
הפטרה (אשכנזים): בן שבע שנים (מלכים ב יב א-יז)
הפטרה (ספרדים): ויכרות יהוידע (מלכים ב יא,יז-יב,יז)
הדלקת נרות: 17:14
צאת השבת: 18:10
צאת השבת לרבינו תם: 18:47

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שבת, כ"ט בשבט ה'תשע"ז, 25 בפברואר 2017
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל