זמני היום בהלכה
יום חמישי - י"א אייר ה'תשע"ח, 26/04/2018

עלות השחר04:43
זמן טלית ותפילין05:07
sunrise1זריחה מישורית06:00
sunrise1זריחה הנראית06:04
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:31
סוף זמן קריאת שמע גרא09:19
סוף זמן תפילה מג"א09:54
סוף זמן תפילה גרא10:26
חצות היום והלילה12:39
תחילת זמן מנחה גדולה13:09
מנחה קטנה16:31
פלג המנחה17:54
fog-sunשקיעה מישורית19:18
fog-sunשקיעה הנראית19:18
nightצאת הכוכבים19:36
צאת הכוכבים לרבנו תם20:30
דף יומי בבליזבחים י"ג
דף יומי ירושלמיסנהדרין כ"ח
רמבם יומיהלכות אישות ו'
ספירת העומרהיום שישה ועשרים יום לעומר שהם שלושה שבועות וחמישה ימים

זמני השבת הקרובה
י"ג אייר ה'תשע"ח 28/04/2018

פרשת השבוע: אמור
פרקי אבות פרק ג
הפטרה (אשכנזים): והכהנים הלויים (יחזקאל מד,טו-לא)
הפטרה (ספרדים): והכהנים הלוים (יחזקאל מד,טו-לא)
הדלקת נרות: 18:58
צאת השבת: 19:57
צאת השבת לרבינו תם: 20:31

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"א באייר ה'תשע"ח, 26 באפריל 2018

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
י"א באייר ה'תשע"ח, 26 באפריל 2018
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל