זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור לביא לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שני - ח' חשוון ה'תשפ"א, 26/10/2020

עלות השחר05:44
זמן טלית ותפילין06:05
sunrise1זריחה מישורית06:54
sunrise1זריחה הנראית06:54
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:00
סוף זמן קריאת שמע גרא09:42
סוף זמן תפילה מג"א10:10
סוף זמן תפילה גרא10:39
חצות היום והלילה12:31
תחילת זמן מנחה גדולה13:01
מנחה קטנה15:48
פלג המנחה16:58
fog-sunשקיעה מישורית18:09
fog-sunשקיעה הנראית18:09
nightצאת הכוכבים18:28
צאת הכוכבים לרבנו תם19:21
דף יומי בבליעירובין ע"ח
דף יומי ירושלמימגילה י"ח
רמבם יומיהלכות שבת א'

זמני השבת הקרובה
י"ג בחשוון ה'תשפ"א 31/10/2020

פרשת השבוע: לך לך
(הפטרה אשכנזים): למה תאמר יעקב (ישעיהו מ,כז-מא,ט)
(הפטרה ספרדים): למה תאמר יעקב (ישעיהו מ,כז-מא,טז)
הדלקת נרות: 17:46
צאת השבת: 18:41
צאת השבת לרבינו תם: 19:17

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ח' בחשוון ה'תשפ"א, 26 אוקטובר 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ח' בחשוון ה'תשפ"א, 26 אוקטובר 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל