תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום ראשון, ד' באייר ה'תשע"ז, 30 באפריל 2017

זמני היום בהלכה
ד' אייר ה'תשע"ז, 30/04/2017

עלות השחר04:37
sunrise1זריחה מישורית05:55
sunrise1זריחה הנראית06:02
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:27
סוף זמן קריאת שמע גרא09:16
סוף זמן תפילה מג"א09:50
סוף זמן תפילה גרא10:23
חצות היום והלילה12:37
תחילת זמן מנחה גדולה13:07
מנחה קטנה16:32
פלג המנחה17:56
fog-sunשקיעה מישורית19:20
fog-sunשקיעה הנראית19:21
nightצאת הכוכבים19:38
צאת הכוכבים לרבנו תם20:32
דף יומי בבליבבא בתרא צ"ח
דף יומי ירושלמינדרים כ"ו
רמבם יומיהלכות שכירות ז'
ספירת העומרהיום תשעה עשר יום לעומר שהם שני שבועות וחמישה ימים

זמני השבת הקרובה
י' אייר ה'תשע"ז 06/05/2017

פרשת השבוע: אחרי מות קדושים
פרקי אבות פרק ג
הפטרה (אשכנזים): הלא כבני כושיים (עמוס ט ז - טו)
הפטרה (ספרדים): ויהי דבר ה' (יחזקאל כ,ב-כ)
הדלקת נרות: 19:04
צאת השבת: 20:02
צאת השבת לרבינו תם: 20:36

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום ראשון, ד' באייר ה'תשע"ז, 30 באפריל 2017
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל