תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שישי, ט"ו באדר ה'תשע"ה, 6 במרץ 2015

זמני היום בהלכה

מועדשושן פורים
עלות השחר04:52
sunrise1זריחה מישורית06:03
sunrise1זריחה הנראית06:07
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:13
סוף זמן קריאת שמע גרא08:57
סוף זמן תפילה מג"א09:26
סוף זמן תפילה גרא09:56
חצות היום והלילה11:52
תחילת זמן מנחה גדולה12:22
מנחה קטנה15:16
פלג המנחה16:29
fog-sunשקיעה מישורית17:42
fog-sunשקיעה הנראית17:43
nightצאת הכוכבים18:00
צאת הכוכבים לרבנו תם18:54
דף יומי בבליכתובות ל"ב
דף יומי ירושלמימעשר שני ט"ז
רמבם יומיהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה ה'

זמני השבת הקרובה

ט"ז אדר ה'תשע"ה 07/03/2015
פרשת השבוע: כי תשא
שבת הפסקה
הפטרה: וישלח אחאב (מלכים א יח,כ-לט)
הדלקת נרות: 17:22
צאת השבת: 18:18
צאת השבת לרבינו תם: 18:55

נרות שבת

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת וצאת השבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שישי, ט"ו באדר ה'תשע"ה, 6 במרץ 2015
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל