תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, ט"ו באייר ה'תשע"ה, 4 במאי 2015

זמני היום בהלכה

עלות השחר04:34
sunrise1זריחה מישורית05:53
sunrise1זריחה הנראית05:56
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:25
סוף זמן קריאת שמע גרא09:15
סוף זמן תפילה מג"א09:49
סוף זמן תפילה גרא10:23
חצות היום והלילה12:38
תחילת זמן מנחה גדולה13:08
מנחה קטנה16:34
פלג המנחה17:58
fog-sunשקיעה מישורית19:23
fog-sunשקיעה הנראית19:23
nightצאת הכוכבים19:42
צאת הכוכבים לרבנו תם20:35
דף יומי בבליכתובות צ"א
דף יומי ירושלמיערלה י"ד
רמבם יומיהלכות עירובין ג'
ספירת העומרהיום שלושים יום לעומר שהם ארבעה שבועות ושני ימים

זמני השבת הקרובה

כ' אייר ה'תשע"ה 09/05/2015
פרשת השבוע: בהר
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ויאמר ירמיה היה (ירמיהו לב,ו-כז)
הדלקת נרות: 19:06
צאת השבת: 20:06
צאת השבת לרבינו תם: 20:39

נרות שבת

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת וצאת השבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, ט"ו באייר ה'תשע"ה, 4 במאי 2015
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל