תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, ל' בכסלו ה'תשע"ה, 22 בדצמבר 2014

זמני היום בהלכה

מועדו' חנוכה
עלות השחר05:20
sunrise1זריחה מישורית06:38
sunrise1זריחה הנראית06:42
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:20
סוף זמן קריאת שמע גרא09:08
סוף זמן תפילה מג"א09:27
סוף זמן תפילה גרא09:59
חצות היום והלילה11:39
תחילת זמן מנחה גדולה12:09
מנחה קטנה14:35
פלג המנחה15:38
fog-sunשקיעה מישורית16:41
fog-sunשקיעה הנראית16:42
nightצאת הכוכבים17:01
צאת הכוכבים לרבנו תם17:53
דף יומי בבלייבמות ע"ט
דף יומי ירושלמיתרומות כ"ז
רמבם יומימצוות לא תעשה קכג-רמד

זמני השבת הקרובה

ה' טבת ה'תשע"ה 27/12/2014
פרשת השבוע: ויגש
הפטרה: ואתה בן אדם (יחזקאל לז,טו-כח)
הדלקת נרות: 16:23
צאת השבת: 17:23
צאת השבת לרבינו תם: 17:56

נרות שבת

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת וצאת השבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, ל' בכסלו ה'תשע"ה, 22 בדצמבר 2014
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל