תפריט

זמני היום והשבת

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, כ"ה באב ה'תשע"ו, 29 באוגוסט 2016

זמני היום בהלכה
כ"ה אב ה'תשע"ו, 29/08/2016

עלות השחר04:59
sunrise1זריחה מישורית06:14
sunrise1זריחה הנראית06:18
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:41
סוף זמן קריאת שמע גרא09:27
סוף זמן תפילה מג"א10:01
סוף זמן תפילה גרא10:32
חצות היום והלילה12:41
תחילת זמן מנחה גדולה13:11
מנחה קטנה16:26
פלג המנחה17:47
fog-sunשקיעה מישורית19:08
fog-sunשקיעה הנראית19:09
nightצאת הכוכבים19:28
צאת הכוכבים לרבנו תם20:20
דף יומי בבליבבא קמא צ'
דף יומי ירושלמימועד קטן ו'
רמבם יומיהלכות טומאת צרעת ד'

זמני השבת הקרובה
ל' אב ה'תשע"ו 03/09/2016

פרשת השבוע: ראה
שבת ראש חודש
הפטרה (אשכנזים): השמים כסאי (ישעיהו סו,א-כד)
הפטרה (ספרדים): עניה סוערה (ישעיהו נד,יא-נה,ה) ויש מוסיפים פסוק מהפטרת ראש חודש והפטרת מחר חודש
הדלקת נרות: 18:43
צאת השבת: 19:40
צאת השבת לרבינו תם: 20:14
יעלה ויבוא אתה יצרת הלל בדילוג

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שני, כ"ה באב ה'תשע"ו, 29 באוגוסט 2016
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל