תפריט
תאריך עברי ולועזי היום:
יום שישי, ג' באלול ה'תשע"ד, 29 באוגוסט 2014

זמני היום

זמני יום ג' אלול ה'תשע"ד, 29/08/2014 בתל אביב

זמני היום בהלכה

עלות השחר04:56
sunrise1זריחה מישורית06:14
sunrise1זריחה הנראית06:18
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:48
סוף זמן קריאת שמע גרא09:27
סוף זמן תפילה מג"א10:06
סוף זמן תפילה גרא10:32
חצות היום והלילה12:41
תחילת זמן מנחה גדולה13:11
מנחה קטנה16:27
פלג המנחה17:48
fog-sunשקיעה מישורית19:09
fog-sunשקיעה הנראית19:09
nightצאת הכוכבים19:23
צאת הכוכבים לרבנו תם20:26
דף יומי בבלימועד קטן י"ח
דף יומי ירושלמידמאי כ"ב
רמבם יומיהלכות טוען ונטען א'
זמני השבת הקרובה
ד' אלול ה'תשע"ד 30/08/2014
פרשת השבוע: שופטים
הפטרה: אנכי אנכי הוא מנחמכם (ישעיהו נא,יב-נב,יב)
הדלקת נרות: 18:49
צאת השבת: 19:38
צאת השבת לרבינו תם: 20:25

נרות שבת

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת וצאת השבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
יום שישי, ג' באלול ה'תשע"ד, 29 באוגוסט 2014
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל