זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור אחיסמך לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שישי - ט' שבט ה'תשפ"א, 22/01/2021

עלות השחר05:24
זמן טלית ותפילין05:46
sunrise1זריחה מישורית06:39
sunrise1זריחה הנראית06:48
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:28
סוף זמן קריאת שמע גרא09:15
סוף זמן תפילה מג"א09:36
סוף זמן תפילה גרא10:07
חצות היום והלילה11:52
תחילת זמן מנחה גדולה12:22
מנחה קטנה14:54
פלג המנחה15:59
fog-sunשקיעה מישורית17:05
fog-sunשקיעה הנראית17:04
nightצאת הכוכבים17:24
צאת הכוכבים לרבנו תם18:17
דף יומי בבליפסחים ס"ב
דף יומי ירושלמייבמות ל"א
רמבם יומיהלכות קידוש החודש י"ט

זמני השבת הקרובה
י' בשבט ה'תשפ"א 23/01/2021

פרשת השבוע: בא
הפטרה: הדבר אשר (ירמיהו מו,יג-כח)
הדלקת נרות: 16:45
צאת השבת: 17:43
צאת השבת לרבינו תם: 18:18

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בשבט ה'תשפ"א, 22 ינואר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בשבט ה'תשפ"א, 22 ינואר 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל