זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור לפי שיטת חזון שמים , לשינוי
זמני השקיעה והזריחה לעיר זו אינם מחושבים לפי שקיעה נראית

זמני היום בהלכה
יום שבת - י"ט כסלו ה'תשפ"ד, 02/12/2023

עלות השחר06:40
זמן טלית ותפילין07:00
sunrise1זריחה מישורית07:46
sunrise1זריחה הנראית06:32
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:06
סוף זמן קריאת שמע גרא10:48
סוף זמן תפילה מג"א11:21
סוף זמן תפילה גרא11:48
חצות היום והלילה13:49
תחילת זמן מנחה גדולה14:19
מנחה קטנה17:22
פלג המנחה18:37
fog-sunשקיעה מישורית19:53
fog-sunשקיעה הנראית16:38
nightצאת הכוכבים20:10
צאת הכוכבים לרבנו תם21:05
דף יומי בבליבבא קמא ל'
דף יומי ירושלמיביכורים ב'
רמבם יומיהלכות אישות י"ח

זמני השבת הקרובה
י"ט בכסלו ה'תשפ"ד 02/12/2023

פרשת השבוע: וישלח
(הפטרה אשכנזים): ועמי תלואים (הושע יא,ז-יב,יב)
(הפטרה ספרדים): חזון עובדיה (עובדיה א,א-כא)
הדלקת נרות: 16:07
צאת השבת: 20:26
צאת השבת לרבינו תם: 21:05

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ט בכסלו ה'תשפ"ד, 2 דצמבר 2023

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל