זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שני - ט"ז תמוז ה'תשפ"ד, 22/07/2024

עלות השחר07:57
זמן טלית ותפילין08:17
sunrise1זריחה מישורית09:03
sunrise1זריחה הנראית05:57
סוף זמן קריאת שמע מג"א11:24
סוף זמן קריאת שמע גרא12:05
סוף זמן תפילה מג"א12:38
סוף זמן תפילה גרא13:05
חצות היום והלילה15:06
תחילת זמן מנחה גדולה15:36
מנחה קטנה18:39
פלג המנחה19:54
fog-sunשקיעה מישורית21:10
fog-sunשקיעה הנראית19:46
nightצאת הכוכבים21:26
צאת הכוכבים לרבנו תם22:22
דף יומי בבליבבא בתרא כ"ז
דף יומי ירושלמיפסחים ס"ה
רמבם יומיהלכות כלי המקדש ה'

זמני השבת הקרובה
כ"א בתמוז ה'תשפ"ד 27/07/2024

פרשת השבוע: פנחס
פרקי אבות פרק א
הפטרה: ויד ה' היתה אל אליהו (מלכים א יח,מו-יט,כא)
הדלקת נרות: 19:13
צאת השבת: 21:43
צאת השבת לרבינו תם: 22:22

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ז בתמוז ה'תשפ"ד, 22 יולי 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל