זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור לפי שיטת חזון שמים, לשינוי
זמני השקיעה והזריחה לעיר זו אינם מחושבים לפי שקיעה נראית

זמני היום בהלכה
יום רביעי - י"ז אייר ה'תשפ"ב, 18/05/2022

מועדערב ל"ג בעומר
עלות השחר07:48
זמן טלית ותפילין08:08
sunrise1זריחה מישורית08:53
sunrise1זריחה הנראית05:49
סוף זמן קריאת שמע מג"א11:14
סוף זמן קריאת שמע גרא11:55
סוף זמן תפילה מג"א12:28
סוף זמן תפילה גרא12:55
חצות היום והלילה14:56
תחילת זמן מנחה גדולה15:26
מנחה קטנה18:29
פלג המנחה19:44
fog-sunשקיעה מישורית21:00
fog-sunשקיעה הנראית19:35
nightצאת הכוכבים21:16
צאת הכוכבים לרבנו תם22:12
דף יומי בבלייבמות ע"ב
דף יומי ירושלמישבועות ב'
רמבם יומיהלכות טומאת אוכלין ט'
ספירת העומרהיום שנים ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וארבעה ימים בעומר

זמני השבת הקרובה
כ' באייר ה'תשפ"ב 21/05/2022

פרשת השבוע: בחוקותי
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ה' עזי ומעזי (ירמיהו טז,יט-יז,יד)
הדלקת נרות: 19:06
צאת השבת: 21:33
צאת השבת לרבינו תם: 22:12

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ז באייר ה'תשפ"ב, 18 מאי 2022

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל