זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור בני עיש לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שני - י"ט אייר ה'תשפ"ד, 27/05/2024

עלות השחר06:02
זמן טלית ותפילין06:32
sunrise1זריחה מישורית07:34
sunrise1זריחה הנראית05:43
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:15
סוף זמן קריאת שמע גרא11:10
סוף זמן תפילה מג"א11:45
סוף זמן תפילה גרא12:22
חצות היום והלילה14:45
תחילת זמן מנחה גדולה15:15
מנחה קטנה18:57
פלג המנחה20:27
fog-sunשקיעה מישורית21:57
fog-sunשקיעה הנראית19:40
nightצאת הכוכבים22:19
צאת הכוכבים לרבנו תם23:09
דף יומי בבליבבא מציעא פ"ט
דף יומי ירושלמיפסחים ט'
רמבם יומיהלכות מעשרות י"א
ספירת העומרהיום ארבעה ושלושים יום לעומר שהם ארבעה שבועות ושישה ימים
הלילה יספרו 35

זמני השבת הקרובה
כ"ד באייר ה'תשפ"ד 01/06/2024

פרשת השבוע: בחוקותי
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ה' עזי ומעזי (ירמיהו טז,יט-יז,יד)
שבת מברכים: חודש סיוון
המולד: ליל שישי, בשעה 12 בלילה, 25 דקות ו9 חלקים
הדלקת נרות: 19:12
צאת השבת: 22:45
צאת השבת לרבינו תם: 23:13

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ט באייר ה'תשפ"ד, 27 מאי 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל