זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור ברקן לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
חמישי - י"ד סיוון ה'תשפ"ד, 20/06/2024

עלות השחר05:49
זמן טלית ותפילין06:14
sunrise1זריחה מישורית07:11
sunrise1זריחה הנראית05:41
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:47
סוף זמן קריאת שמע גרא10:39
סוף זמן תפילה מג"א11:14
סוף זמן תפילה גרא11:49
חצות היום והלילה14:07
תחילת זמן מנחה גדולה14:37
מנחה קטנה18:10
פלג המנחה19:37
fog-sunשקיעה מישורית21:04
fog-sunשקיעה הנראית19:52
nightצאת הכוכבים21:23
צאת הכוכבים לרבנו תם22:16
דף יומי בבליבבא מציעא קי"ג
דף יומי ירושלמיפסחים ל"ג
רמבם יומיהלכות ביכורים ו'

זמני השבת הקרובה
ט"ז בסיוון ה'תשפ"ד 22/06/2024

פרשת השבוע: בהעלותך
פרקי אבות פרק ב
(הפטרה אשכנזים): רני ושמחי (זכריה ב,יד-ד,ז)
(הפטרה ספרדים): רני ושמחי בת ציון (זכריה ב,יד-ד,ז)
הדלקת נרות: 19:22
צאת השבת: 21:44
צאת השבת לרבינו תם: 22:16

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ד בסיוון ה'תשפ"ד, 20 יוני 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל