זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - י"ח אב ה'תש"פ, 08/08/2020

עלות השחר05:18
זמן טלית ותפילין06:03
sunrise1זריחה מישורית07:27
sunrise1זריחה הנראית06:16
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:42
סוף זמן קריאת שמע גרא11:11
סוף זמן תפילה מג"א11:26
סוף זמן תפילה גרא12:26
חצות היום והלילה14:55
תחילת זמן מנחה גדולה15:25
מנחה קטנה19:17
פלג המנחה20:50
fog-sunשקיעה מישורית22:24
fog-sunשקיעה הנראית19:33
nightצאת הכוכבים22:54
צאת הכוכבים לרבנו תם23:36
דף יומי בבלישבת קנ"ה
דף יומי ירושלמיסוכה כ"ה
רמבם יומיהלכות תלמוד תורה א'

זמני השבת הקרובה
י"ח באב ה'תש"פ 08/08/2020

פרשת השבוע: עקב
הפטרה: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)
הדלקת נרות: 22:06
צאת השבת: 23:24
צאת השבת לרבינו תם: 23:36

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח באב ה'תש"פ, 8 אוגוסט 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח באב ה'תש"פ, 8 אוגוסט 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל