זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים , לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - י"ט כסלו ה'תשפ"ד, 02/12/2023

עלות השחר08:00
זמן טלית ותפילין08:21
sunrise1זריחה מישורית09:32
sunrise1זריחה הנראית06:37
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:41
סוף זמן קריאת שמע גרא11:36
סוף זמן תפילה מג"א11:40
סוף זמן תפילה גרא12:17
חצות היום והלילה13:39
תחילת זמן מנחה גדולה14:09
מנחה קטנה16:04
פלג המנחה16:55
fog-sunשקיעה מישורית17:47
fog-sunשקיעה הנראית16:39
nightצאת הכוכבים18:17
צאת הכוכבים לרבנו תם18:59
דף יומי בבליבבא קמא ל'
דף יומי ירושלמיביכורים ב'
רמבם יומיהלכות אישות י"ח

זמני השבת הקרובה
י"ט בכסלו ה'תשפ"ד 02/12/2023

פרשת השבוע: וישלח
(הפטרה אשכנזים): ועמי תלואים (הושע יא,ז-יב,יב)
(הפטרה ספרדים): חזון עובדיה (עובדיה א,א-כא)
הדלקת נרות: 16:09
צאת השבת: 18:44
צאת השבת לרבינו תם: 18:59

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ט בכסלו ה'תשפ"ד, 2 דצמבר 2023

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל