זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שישי - ט' שבט ה'תשפ"א, 22/01/2021

עלות השחר07:57
זמן טלית ותפילין08:27
sunrise1זריחה מישורית09:40
sunrise1זריחה הנראית06:51
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:47
סוף זמן קריאת שמע גרא11:51
סוף זמן תפילה מג"א11:52
סוף זמן תפילה גרא12:35
חצות היום והלילה14:02
תחילת זמן מנחה גדולה14:32
מנחה קטנה16:35
פלג המנחה17:30
fog-sunשקיעה מישורית18:25
fog-sunשקיעה הנראית17:08
nightצאת הכוכבים18:50
צאת הכוכבים לרבנו תם19:37
דף יומי בבליפסחים ס"ב
דף יומי ירושלמייבמות ל"א
רמבם יומיהלכות קידוש החודש י"ט

זמני השבת הקרובה
י' בשבט ה'תשפ"א 23/01/2021

פרשת השבוע: בא
הפטרה: הדבר אשר (ירמיהו מו,יג-כח)
הדלקת נרות: 18:05
צאת השבת: 19:18
צאת השבת לרבינו תם: 19:38

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בשבט ה'תשפ"א, 22 ינואר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בשבט ה'תשפ"א, 22 ינואר 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל