זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שני - ט"ו אייר ה'תשפ"ב, 16/05/2022

עלות השחר05:28
זמן טלית ותפילין05:50
sunrise1זריחה מישורית07:00
sunrise1זריחה הנראית06:02
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:59
סוף זמן קריאת שמע גרא10:54
סוף זמן תפילה מג"א11:35
סוף זמן תפילה גרא12:12
חצות היום והלילה14:47
תחילת זמן מנחה גדולה15:17
מנחה קטנה19:20
פלג המנחה20:58
fog-sunשקיעה מישורית22:35
fog-sunשקיעה הנראית19:34
nightצאת הכוכבים23:03
צאת הכוכבים לרבנו תם23:47
דף יומי בבלייבמות ע'
דף יומי ירושלמיבבא בתרא ל"ד
רמבם יומיהלכות טומאת אוכלין ז'
ספירת העומרהיום שלושים יום לעומר שהם ארבעה שבועות ושני ימים

זמני השבת הקרובה
כ' באייר ה'תשפ"ב 21/05/2022

פרשת השבוע: בחוקותי
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ה' עזי ומעזי (ירמיהו טז,יט-יז,יד)
הדלקת נרות: 19:07
צאת השבת: 23:38
צאת השבת לרבינו תם: 23:54

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ו באייר ה'תשפ"ב, 16 מאי 2022

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל