זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שני - ט' תמוז ה'תשפ"ד, 15/07/2024

עלות השחר05:21
זמן טלית ותפילין05:43
sunrise1זריחה מישורית06:54
sunrise1זריחה הנראית06:07
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:00
סוף זמן קריאת שמע גרא10:55
סוף זמן תפילה מג"א11:39
סוף זמן תפילה גרא12:16
חצות היום והלילה14:56
תחילת זמן מנחה גדולה15:26
מנחה קטנה19:38
פלג המנחה21:18
fog-sunשקיעה מישורית22:59
fog-sunשקיעה הנראית19:50
nightצאת הכוכבים23:32
צאת הכוכבים לרבנו תם00:11
דף יומי בבליבבא בתרא כ'
דף יומי ירושלמיפסחים נ"ח
רמבם יומיהלכות בית הבחירה ו'

זמני השבת הקרובה
י"ד בתמוז ה'תשפ"ד 20/07/2024

פרשת השבוע: בלק
פרקי אבות פרק ו
(הפטרה אשכנזים): והיה שארית (מיכה ה,ו-ו,ח)
(הפטרה ספרדים): והיה שארית יעקב (מיכה ה,ו-ו,ח)
הדלקת נרות: 19:18
צאת השבת: 23:50
צאת השבת לרבינו תם: 00:05

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בתמוז ה'תשפ"ד, 15 יולי 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל