זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שני - ז' ניסן ה'תשפ"ד, 15/04/2024

עלות השחר06:23
זמן טלית ותפילין06:45
sunrise1זריחה מישורית07:55
sunrise1זריחה הנראית06:23
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:28
סוף זמן קריאת שמע גרא11:23
סוף זמן תפילה מג"א11:56
סוף זמן תפילה גרא12:32
חצות היום והלילה14:51
תחילת זמן מנחה גדולה15:21
מנחה קטנה18:54
פלג המנחה20:20
fog-sunשקיעה מישורית21:47
fog-sunשקיעה הנראית19:13
nightצאת הכוכבים22:12
צאת הכוכבים לרבנו תם22:59
דף יומי בבליבבא מציעא מ"ז
דף יומי ירושלמיעירובין ל"ב
רמבם יומיהלכות כלאים ד'

זמני השבת הקרובה
י"ב בניסן ה'תשפ"ד 20/04/2024

פרשת השבוע: מצורע
שבת הגדול
הפטרה: וערבה (מלאכי ג ד-כד)
הדלקת נרות: 18:45
צאת השבת: 22:48
צאת השבת לרבינו תם: 23:07

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ז' בניסן ה'תשפ"ד, 15 אפריל 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל