זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור דלב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - ה' אייר ה'תשפ"א, 17/04/2021

עלות השחר06:03
זמן טלית ותפילין06:39
sunrise1זריחה מישורית07:51
sunrise1זריחה הנראית06:20
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:10
סוף זמן קריאת שמע גרא11:20
סוף זמן תפילה מג"א11:43
סוף זמן תפילה גרא12:30
חצות היום והלילה14:50
תחילת זמן מנחה גדולה15:20
מנחה קטנה18:55
פלג המנחה20:22
fog-sunשקיעה מישורית21:50
fog-sunשקיעה הנראית19:13
nightצאת הכוכבים22:13
צאת הכוכבים לרבנו תם23:02
דף יומי בבלייומא ו'
דף יומי ירושלמיכתובות ל"א
רמבם יומיהלכות מאכלות אסורות א'
ספירת העומרהיום עשרים יום לעומר שהם שני שבועות ושישה ימים

זמני השבת הקרובה
ה' באייר ה'תשפ"א 17/04/2021

פרשת השבוע: תזריע מצורע
פרקי אבות פרק ב
הפטרה: וארבעה אנשים (מלכים ב' ז' א' - ז' כ')
הדלקת נרות: 21:28
צאת השבת: 22:40
צאת השבת לרבינו תם: 23:02

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באייר ה'תשפ"א, 17 אפריל 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באייר ה'תשפ"א, 17 אפריל 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל