זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור זמרת לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שני - י"ב חשוון ה'תשפ"ב, 18/10/2021

עלות השחר05:57
זמן טלית ותפילין06:21
sunrise1זריחה מישורית07:19
sunrise1זריחה הנראית06:51
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:14
סוף זמן קריאת שמע גרא10:04
סוף זמן תפילה מג"א10:26
סוף זמן תפילה גרא10:59
חצות היום והלילה12:49
תחילת זמן מנחה גדולה13:19
מנחה קטנה16:01
פלג המנחה17:10
fog-sunשקיעה מישורית18:19
fog-sunשקיעה הנראית18:08
nightצאת הכוכבים18:43
צאת הכוכבים לרבנו תם19:31
דף יומי בבליראש השנה ט'
דף יומי ירושלמיגיטין ז'
רמבם יומיהלכות ביאת מקדש ד'

זמני השבת הקרובה
י"ז בחשוון ה'תשפ"ב 23/10/2021

פרשת השבוע: וירא
(הפטרה אשכנזים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-לז)
(הפטרה ספרדים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-כג)
הדלקת נרות: 17:41
צאת השבת: 18:56
צאת השבת לרבינו תם: 19:24

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ב בחשוון ה'תשפ"ב, 18 אוקטובר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל