זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור חסן לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שלישי - ט"ז אייר ה'תשפ"ב, 17/05/2022

עלות השחר01:48
זמן טלית ותפילין02:10
sunrise1זריחה מישורית03:20
sunrise1זריחה הנראית05:54
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:32
סוף זמן קריאת שמע גרא07:27
סוף זמן תפילה מג"א08:12
סוף זמן תפילה גרא08:49
חצות היום והלילה11:33
תחילת זמן מנחה גדולה12:03
מנחה קטנה16:21
פלג המנחה18:04
fog-sunשקיעה מישורית19:47
fog-sunשקיעה הנראית19:20
nightצאת הכוכבים20:21
צאת הכוכבים לרבנו תם20:59
דף יומי בבלייבמות ע"א
דף יומי ירושלמישבועות א'
רמבם יומיהלכות טומאת אוכלין ח'
ספירת העומרהיום אחד ושלושים יום לעומר שהם ארבעה שבועות ושלושה ימים

זמני השבת הקרובה
כ' באייר ה'תשפ"ב 21/05/2022

פרשת השבוע: בחוקותי
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ה' עזי ומעזי (ירמיהו טז,יט-יז,יד)
הדלקת נרות: 18:52
צאת השבת: 20:49
צאת השבת לרבינו תם: 21:06

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ז באייר ה'תשפ"ב, 17 מאי 2022

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל