זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור חסן לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - ט' תשרי ה'תשפ"א, 27/09/2020

מועדערב יום כיפור
עלות השחר03:40
זמן טלית ותפילין04:14
sunrise1זריחה מישורית05:32
sunrise1זריחה הנראית05:32
סוף זמן קריאת שמע מג"א07:19
סוף זמן קריאת שמע גרא08:29
סוף זמן תפילה מג"א08:42
סוף זמן תפילה גרא09:28
חצות היום והלילה11:26
תחילת זמן מנחה גדולה11:56
מנחה קטנה14:53
פלג המנחה16:07
fog-sunשקיעה מישורית17:21
fog-sunשקיעה הנראית17:21
nightצאת הכוכבים17:51
צאת הכוכבים לרבנו תם18:33
דף יומי בבליעירובין מ"ט
דף יומי ירושלמישקלים כ"ג
רמבם יומיהלכות תפילין, מזוזה וספר תורה ג'

זמני השבת הקרובה
ט"ו בתשרי ה'תשפ"א 03/10/2020

פרשת השבוע: סוכות
הפטרה: הנה יום בא (זכריה יד,א-כא)
הדלקת נרות: 17:01
צאת השבת: 18:16
צאת השבת לרבינו תם: 18:18
יעלה ויבוא הלל שלם

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בתשרי ה'תשפ"א, 27 ספטמבר 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ט' בתשרי ה'תשפ"א, 27 ספטמבר 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל