זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור חסן לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - ו' אייר ה'תשפ"א, 18/04/2021

עלות השחר02:11
זמן טלית ותפילין02:57
sunrise1זריחה מישורית04:23
sunrise1זריחה הנראית06:19
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:30
סוף זמן קריאת שמע גרא07:59
סוף זמן תפילה מג"א08:12
סוף זמן תפילה גרא09:12
חצות היום והלילה11:36
תחילת זמן מנחה גדולה12:06
מנחה קטנה15:49
פלג המנחה17:19
fog-sunשקיעה מישורית18:50
fog-sunשקיעה הנראית18:57
nightצאת הכוכבים19:17
צאת הכוכבים לרבנו תם20:02
דף יומי בבלייומא ז'
דף יומי ירושלמיכתובות ל"ב
רמבם יומיהלכות מאכלות אסורות ב'
ספירת העומרהיום אחד ועשרים יום לעומר שהם שלושה שבועות

זמני השבת הקרובה
י"ב באייר ה'תשפ"א 24/04/2021

פרשת השבוע: אחרי מות קדושים
פרקי אבות פרק ג
(הפטרה אשכנזים): הלא כבני כושיים (עמוס ט ז - טו)
(הפטרה ספרדים): ויהי דבר ה' (יחזקאל כ,ב-כ)
הדלקת נרות: 18:30
צאת השבת: 20:03
צאת השבת לרבינו תם: 20:14

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ו' באייר ה'תשפ"א, 18 אפריל 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ו' באייר ה'תשפ"א, 18 אפריל 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל