זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור חסן לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שבת - ה' ניסן ה'תשפ"ד, 13/04/2024

עלות השחר03:03
זמן טלית ותפילין03:25
sunrise1זריחה מישורית04:35
sunrise1זריחה הנראית06:25
סוף זמן קריאת שמע מג"א07:11
סוף זמן קריאת שמע גרא08:06
סוף זמן תפילה מג"א08:40
סוף זמן תפילה גרא09:17
חצות היום והלילה11:37
תחילת זמן מנחה גדולה12:07
מנחה קטנה15:44
פלג המנחה17:12
fog-sunשקיעה מישורית18:40
fog-sunשקיעה הנראית18:55
nightצאת הכוכבים19:08
צאת הכוכבים לרבנו תם19:52
דף יומי בבליבבא מציעא מ"ה
דף יומי ירושלמיעירובין ל'
רמבם יומיהלכות כלאים ב'

זמני השבת הקרובה
ה' בניסן ה'תשפ"ד 13/04/2024

פרשת השבוע: תזריע
הפטרה: ואיש בא מבעל שלישה (מלכים ב ד,מב-ה,יט)
הדלקת נרות: 18:40
צאת השבת: 19:35
צאת השבת לרבינו תם: 19:52

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' בניסן ה'תשפ"ד, 13 אפריל 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל