זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור חסן לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שני - ה' שבט ה'תשפ"א, 18/01/2021

עלות השחר04:54
זמן טלית ותפילין05:28
sunrise1זריחה מישורית06:54
sunrise1זריחה הנראית07:00
סוף זמן קריאת שמע מג"א07:36
סוף זמן קריאת שמע גרא08:50
סוף זמן תפילה מג"א08:40
סוף זמן תפילה גרא09:29
חצות היום והלילה10:47
תחילת זמן מנחה גדולה11:17
מנחה קטנה13:02
פלג המנחה13:51
fog-sunשקיעה מישורית14:40
fog-sunשקיעה הנראית16:35
nightצאת הכוכבים15:11
צאת הכוכבים לרבנו תם15:52
דף יומי בבליפסחים נ"ח
דף יומי ירושלמייבמות כ"ז
רמבם יומיהלכות קידוש החודש ט"ו

זמני השבת הקרובה
י' בשבט ה'תשפ"א 23/01/2021

פרשת השבוע: בא
הפטרה: הדבר אשר (ירמיהו מו,יג-כח)
הדלקת נרות: 14:18
צאת השבת: 15:50
צאת השבת לרבינו תם: 16:02

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' בשבט ה'תשפ"א, 18 ינואר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ה' בשבט ה'תשפ"א, 18 ינואר 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל