זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור טלז לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - ה' אייר ה'תשפ"א, 17/04/2021

עלות השחר04:10
זמן טלית ותפילין04:55
sunrise1זריחה מישורית06:20
sunrise1זריחה הנראית06:13
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:28
סוף זמן קריאת שמע גרא09:55
סוף זמן תפילה מג"א10:09
סוף זמן תפילה גרא11:07
חצות היום והלילה13:31
תחילת זמן מנחה גדולה14:01
מנחה קטנה17:42
פלג המנחה19:12
fog-sunשקיעה מישורית20:42
fog-sunשקיעה הנראית19:14
nightצאת הכוכבים21:09
צאת הכוכבים לרבנו תם21:54
דף יומי בבלייומא ו'
דף יומי ירושלמיכתובות ל"א
רמבם יומיהלכות מאכלות אסורות א'
ספירת העומרהיום עשרים יום לעומר שהם שני שבועות ושישה ימים

זמני השבת הקרובה
ה' באייר ה'תשפ"א 17/04/2021

פרשת השבוע: תזריע מצורע
פרקי אבות פרק ב
הפטרה: וארבעה אנשים (מלכים ב' ז' א' - ז' כ')
הדלקת נרות: 20:20
צאת השבת: 21:42
צאת השבת לרבינו תם: 21:54

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באייר ה'תשפ"א, 17 אפריל 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באייר ה'תשפ"א, 17 אפריל 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל