זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור טלז לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שלישי - י"ד אב ה'תש"פ, 04/08/2020

עלות השחר02:25
זמן טלית ותפילין03:51
sunrise1זריחה מישורית05:41
sunrise1זריחה הנראית06:06
סוף זמן קריאת שמע מג"א07:37
סוף זמן קריאת שמע גרא09:38
סוף זמן תפילה מג"א09:37
סוף זמן תפילה גרא10:58
חצות היום והלילה13:36
תחילת זמן מנחה גדולה14:06
מנחה קטנה18:13
פלג המנחה19:52
fog-sunשקיעה מישורית21:32
fog-sunשקיעה הנראית19:37
nightצאת הכוכבים22:08
צאת הכוכבים לרבנו תם22:44
דף יומי בבלישבת קנ"א
דף יומי ירושלמיסוכה כ"א
רמבם יומיהלכות דעות ד'

זמני השבת הקרובה
י"ח באב ה'תש"פ 08/08/2020

פרשת השבוע: עקב
הפטרה: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)
הדלקת נרות: 21:05
צאת השבת: 22:35
צאת השבת לרבינו תם: 22:35

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ד באב ה'תש"פ, 4 אוגוסט 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
י"ד באב ה'תש"פ, 4 אוגוסט 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל