זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור טלז לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
שבת - ה' ניסן ה'תשפ"ד, 13/04/2024

עלות השחר04:58
זמן טלית ותפילין05:20
sunrise1זריחה מישורית06:30
sunrise1זריחה הנראית06:18
סוף זמן קריאת שמע מג"א09:06
סוף זמן קריאת שמע גרא10:01
סוף זמן תפילה מג"א10:35
סוף זמן תפילה גרא11:12
חצות היום והלילה13:32
תחילת זמן מנחה גדולה14:02
מנחה קטנה17:39
פלג המנחה19:07
fog-sunשקיעה מישורית20:35
fog-sunשקיעה הנראית19:12
nightצאת הכוכבים21:02
צאת הכוכבים לרבנו תם21:47
דף יומי בבליבבא מציעא מ"ה
דף יומי ירושלמיעירובין ל'
רמבם יומיהלכות כלאים ב'

זמני השבת הקרובה
ה' בניסן ה'תשפ"ד 13/04/2024

פרשת השבוע: תזריע
הפטרה: ואיש בא מבעל שלישה (מלכים ב ד,מב-ה,יט)
הדלקת נרות: 18:41
צאת השבת: 21:30
צאת השבת לרבינו תם: 21:47

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' בניסן ה'תשפ"ד, 13 אפריל 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל