זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור כפר תבור לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - י"ח חשוון ה'תשפ"ב, 24/10/2021

עלות השחר05:35
זמן טלית ותפילין05:57
sunrise1זריחה מישורית06:49
sunrise1זריחה הנראית06:56
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:50
סוף זמן קריאת שמע גרא09:35
סוף זמן תפילה מג"א10:01
סוף זמן תפילה גרא10:31
חצות היום והלילה12:22
תחילת זמן מנחה גדולה12:52
מנחה קטנה15:36
פלג המנחה16:46
fog-sunשקיעה מישורית17:55
fog-sunשקיעה הנראית17:46
nightצאת הכוכבים18:16
צאת הכוכבים לרבנו תם19:07
דף יומי בבליראש השנה ט"ו
דף יומי ירושלמיגיטין י"ג
רמבם יומיהלכות איסורי מזבח א'

זמני השבת הקרובה
כ"ד בחשוון ה'תשפ"ב 30/10/2021

פרשת השבוע: חיי שרה
שבת מברכין
הפטרה: והמלך דוד (מלכים א א,א-לא)
שבת מברכים: חודש כסלו
המולד: ליל שישי, בשעה 12 בלילה, 55 דקות ו13 חלקים
הדלקת נרות: 17:19
צאת השבת: 18:28
צאת השבת לרבינו תם: 19:01

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח בחשוון ה'תשפ"ב, 24 אוקטובר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל