זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור כרמל לפי שיטת חזון שמים , לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - כ' כסלו ה'תשפ"ד, 03/12/2023

עלות השחר07:31
זמן טלית ותפילין07:57
sunrise1זריחה מישורית09:00
sunrise1זריחה הנראית06:23
סוף זמן קריאת שמע מג"א10:26
סוף זמן קריאת שמע גרא11:20
סוף זמן תפילה מג"א11:31
סוף זמן תפילה גרא12:07
חצות היום והלילה13:41
תחילת זמן מנחה גדולה14:11
מנחה קטנה16:25
פלג המנחה17:23
fog-sunשקיעה מישורית18:22
fog-sunשקיעה הנראית16:30
nightצאת הכוכבים18:46
צאת הכוכבים לרבנו תם19:34
דף יומי בבליבבא קמא ל"א
דף יומי ירושלמיביכורים ג'
רמבם יומיהלכות אישות י"ט

זמני השבת הקרובה
כ"ו בכסלו ה'תשפ"ד 09/12/2023

פרשת השבוע: וישב
שבת חנוכה
שבת מברכין
הפטרה: רני ושמחי (זכריה ב')
שבת מברכים: חודש טבת
המולד: ליל רביעי, בשעה 8 בערב, 1 דקות ו3 חלקים
הדלקת נרות: 16:10
צאת השבת: 19:08
צאת השבת לרבינו תם: 19:34
על הנסים הלל שלם

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ' בכסלו ה'תשפ"ד, 3 דצמבר 2023

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל