זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור מטע לפי שיטת חזון שמים

זמני היום בהלכה
יום שלישי - י"ח אדר א' ה'תשפ"ד, 27/02/2024

עלות השחר04:58
זמן טלית ותפילין05:20
sunrise1זריחה מישורית06:10
sunrise1זריחה הנראית06:24
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:17
סוף זמן קריאת שמע גרא09:01
סוף זמן תפילה מג"א09:29
סוף זמן תפילה גרא09:59
חצות היום והלילה11:53
תחילת זמן מנחה גדולה12:23
מנחה קטנה15:13
פלג המנחה16:25
fog-sunשקיעה מישורית17:36
fog-sunשקיעה הנראית17:40
nightצאת הכוכבים17:53
צאת הכוכבים לרבנו תם18:48
דף יומי בבליבבא קמא קי"ז
דף יומי ירושלמישבת ע"ו
רמבם יומיהלכות שחיטה י"ג

זמני השבת הקרובה
כ"ב באדר א' ה'תשפ"ד 02/03/2024

פרשת השבוע: כי תשא
(הפטרה אשכנזים): ויהי ימים רבים (מלכים א יח,א-לט)
(הפטרה ספרדים): וישלח אחאב (מלכים א יח,כ-לט)
הדלקת נרות: 17:11
צאת השבת: 18:15
צאת השבת לרבינו תם: 18:51

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח באדר א' ה'תשפ"ד, 27 פברואר 2024

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל