זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור מעלה לבונה לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - כ"ג כסלו ה'תשפ"ב, 27/11/2021

עלות השחר05:01
זמן טלית ותפילין05:24
sunrise1זריחה מישורית06:18
sunrise1זריחה הנראית06:20
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:05
סוף זמן קריאת שמע גרא08:52
סוף זמן תפילה מג"א09:12
סוף זמן תפילה גרא09:44
חצות היום והלילה11:26
תחילת זמן מנחה גדולה11:56
מנחה קטנה14:26
פלג המנחה15:31
fog-sunשקיעה מישורית16:35
fog-sunשקיעה הנראית16:39
nightצאת הכוכבים16:55
צאת הכוכבים לרבנו תם17:47
דף יומי בבליתענית ט"ו
דף יומי ירושלמיגיטין מ"ז
רמבם יומיהלכות פסולי המוקדשים ג'

זמני השבת הקרובה
כ"ג בכסלו ה'תשפ"ב 27/11/2021

פרשת השבוע: וישב
שבת מברכין
הפטרה: על שלושה פשעי (עמוס ב,ו-ג,ח)
שבת מברכים: חודש טבת
המולד: יום שבת קודש, בשעה 1 בצהרים, 39 דקות ו14 חלקים
הדלקת נרות: 16:17
צאת השבת: 17:14
צאת השבת לרבינו תם: 17:47

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ"ג בכסלו ה'תשפ"ב, 27 נובמבר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל