זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור ניל''י לפי שיטת חזון שמים , לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - כ' כסלו ה'תשפ"ד, 03/12/2023

עלות השחר03:05
זמן טלית ותפילין03:28
sunrise1זריחה מישורית04:24
sunrise1זריחה הנראית06:34
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:06
סוף זמן קריאת שמע גרא06:55
סוף זמן תפילה מג"א07:12
סוף זמן תפילה גרא07:45
חצות היום והלילה09:25
תחילת זמן מנחה גדולה09:55
מנחה קטנה12:21
פלג המנחה13:24
fog-sunשקיעה מישורית14:27
fog-sunשקיעה הנראית16:38
nightצאת הכוכבים14:48
צאת הכוכבים לרבנו תם15:39
דף יומי בבליבבא קמא ל"א
דף יומי ירושלמיביכורים ג'
רמבם יומיהלכות אישות י"ט

זמני השבת הקרובה
כ"ו בכסלו ה'תשפ"ד 09/12/2023

פרשת השבוע: וישב
שבת חנוכה
שבת מברכין
הפטרה: רני ושמחי (זכריה ב')
שבת מברכים: חודש טבת
המולד: ליל רביעי, בשעה 8 בערב, 1 דקות ו3 חלקים
הדלקת נרות: 16:08
צאת השבת: 15:08
צאת השבת לרבינו תם: 15:39
על הנסים הלל שלם

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ' בכסלו ה'תשפ"ד, 3 דצמבר 2023

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל