זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור ניר לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שלישי - י"ד אב ה'תש"פ, 04/08/2020

עלות השחר01:00
זמן טלית ותפילין01:49
sunrise1זריחה מישורית03:50
sunrise1זריחה הנראית06:03
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:43
סוף זמן קריאת שמע גרא07:51
סוף זמן תפילה מג"א08:37
סוף זמן תפילה גרא09:12
חצות היום והלילה11:53
תחילת זמן מנחה גדולה12:23
מנחה קטנה16:34
פלג המנחה18:15
fog-sunשקיעה מישורית19:56
fog-sunשקיעה הנראית19:35
nightצאת הכוכבים20:35
צאת הכוכבים לרבנו תם21:08
דף יומי בבלישבת קנ"א
דף יומי ירושלמיסוכה כ"א
רמבם יומיהלכות דעות ד'

זמני השבת הקרובה
י"ח באב ה'תש"פ 08/08/2020

פרשת השבוע: עקב
הפטרה: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)
הדלקת נרות: 19:29
צאת השבת: 21:04
צאת השבת לרבינו תם: 20:59

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ד באב ה'תש"פ, 4 אוגוסט 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
י"ד באב ה'תש"פ, 4 אוגוסט 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל