זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור ניר גלים לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שבת - כ"ב אב ה'תשפ"א, 31/07/2021

עלות השחר02:11
זמן טלית ותפילין02:39
sunrise1זריחה מישורית03:40
sunrise1זריחה הנראית06:00
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:13
סוף זמן קריאת שמע גרא07:09
סוף זמן תפילה מג"א07:42
סוף זמן תפילה גרא08:19
חצות היום והלילה10:39
תחילת זמן מנחה גדולה11:09
מנחה קטנה14:44
פלג המנחה16:11
fog-sunשקיעה מישורית17:39
fog-sunשקיעה הנראית19:38
nightצאת הכוכבים18:01
צאת הכוכבים לרבנו תם18:51
דף יומי בבליסוכה כ"ד
דף יומי ירושלמינדרים ט"ז
רמבם יומיהלכות תרומות י"ב

זמני השבת הקרובה
כ"ב באב ה'תשפ"א 31/07/2021

פרשת השבוע: עקב
הפטרה: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)
הדלקת נרות: 17:20
צאת השבת: 18:22
צאת השבת לרבינו תם: 18:51

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ"ב באב ה'תשפ"א, 31 יולי 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
כ"ב באב ה'תשפ"א, 31 יולי 2021
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל