זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור ניר גלים לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום חמישי - ט"ו חשוון ה'תשפ"ב, 21/10/2021

עלות השחר03:28
זמן טלית ותפילין03:51
sunrise1זריחה מישורית04:45
sunrise1זריחה הנראית06:54
סוף זמן קריאת שמע מג"א06:44
סוף זמן קריאת שמע גרא07:31
סוף זמן תפילה מג"א07:55
סוף זמן תפילה גרא08:27
חצות היום והלילה10:17
תחילת זמן מנחה גדולה10:47
מנחה קטנה13:31
פלג המנחה14:41
fog-sunשקיעה מישורית15:50
fog-sunשקיעה הנראית18:03
nightצאת הכוכבים16:11
צאת הכוכבים לרבנו תם17:02
דף יומי בבליראש השנה י"ב
דף יומי ירושלמיגיטין י'
רמבם יומיהלכות ביאת מקדש ז'

זמני השבת הקרובה
י"ז בחשוון ה'תשפ"ב 23/10/2021

פרשת השבוע: וירא
(הפטרה אשכנזים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-לז)
(הפטרה ספרדים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-כג)
הדלקת נרות: 17:39
צאת השבת: 16:28
צאת השבת לרבינו תם: 16:59

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ו בחשוון ה'תשפ"ב, 21 אוקטובר 2021

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל