זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור פטיש לפי שיטת חזון שמים , לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - כ' כסלו ה'תשפ"ד, 03/12/2023

עלות השחר04:56
זמן טלית ותפילין05:22
sunrise1זריחה מישורית06:27
sunrise1זריחה הנראית06:27
סוף זמן קריאת שמע מג"א07:50
סוף זמן קריאת שמע גרא08:45
סוף זמן תפילה מג"א08:54
סוף זמן תפילה גרא09:31
חצות היום והלילה11:02
תחילת זמן מנחה גדולה11:32
מנחה קטנה13:43
פלג המנחה14:41
fog-sunשקיעה מישורית15:38
fog-sunשקיעה הנראית16:38
nightצאת הכוכבים16:03
צאת הכוכבים לרבנו תם16:50
דף יומי בבליבבא קמא ל"א
דף יומי ירושלמיביכורים ג'
רמבם יומיהלכות אישות י"ט

זמני השבת הקרובה
כ"ו בכסלו ה'תשפ"ד 09/12/2023

פרשת השבוע: וישב
שבת חנוכה
שבת מברכין
הפטרה: רני ושמחי (זכריה ב')
שבת מברכים: חודש טבת
המולד: ליל רביעי, בשעה 8 בערב, 1 דקות ו3 חלקים
הדלקת נרות: 16:10
צאת השבת: 16:26
צאת השבת לרבינו תם: 16:50
על הנסים הלל שלם

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ' בכסלו ה'תשפ"ד, 3 דצמבר 2023

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל