זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור צפת לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שישי - י"ח תמוז ה'תש"פ, 10/07/2020

עלות השחר04:09
זמן טלית ותפילין04:37
sunrise1זריחה מישורית05:38
sunrise1זריחה הנראית05:39
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:14
סוף זמן קריאת שמע גרא09:10
סוף זמן תפילה מג"א09:43
סוף זמן תפילה גרא10:21
חצות היום והלילה12:43
תחילת זמן מנחה גדולה13:13
מנחה קטנה16:51
פלג המנחה18:20
fog-sunשקיעה מישורית19:49
fog-sunשקיעה הנראית19:50
nightצאת הכוכבים20:10
צאת הכוכבים לרבנו תם21:01
דף יומי בבלישבת קכ"ו
דף יומי ירושלמייומא ל"ט
רמבם יומיאז וגו'.. כל המצוות - מה' אלקי ישראל

זמני השבת הקרובה
י"ט בתמוז ה'תש"פ 11/07/2020

פרשת השבוע: פנחס
הפטרה: דברי ירמיהו (ירמיהו א,א-ב,ג)
הדלקת נרות: 19:29
צאת השבת: 20:31
צאת השבת לרבינו תם: 21:01

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח בתמוז ה'תש"פ, 10 יולי 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח בתמוז ה'תש"פ, 10 יולי 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל