זמני היום בהלכה
יום רביעי - ט"ו חשוון ה'תשע"ט, 24/10/2018

עלות השחר05:35
זמן טלית ותפילין05:57
sunrise1זריחה מישורית06:49
sunrise1זריחה הנראית07:01
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:49
סוף זמן קריאת שמע גרא09:35
סוף זמן תפילה מג"א10:00
סוף זמן תפילה גרא10:30
חצות היום והלילה12:21
תחילת זמן מנחה גדולה12:51
מנחה קטנה15:35
פלג המנחה16:44
fog-sunשקיעה מישורית17:54
fog-sunשקיעה הנראית17:03
nightצאת הכוכבים18:15
צאת הכוכבים לרבנו תם19:06
דף יומי בבלימנחות ע"ה
דף יומי ירושלמיפאה י"ג
רמבם יומיהלכות מעשרות ג'

זמני השבת הקרובה
י"ח חשוון ה'תשע"ט 27/10/2018

פרשת השבוע: וירא
הפטרה (אשכנזים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-לז)
הפטרה (ספרדים): ואשה אחת (מלכים ב ד,א-כג)
הדלקת נרות: 17:32
צאת השבת: 18:30
צאת השבת לרבינו תם: 19:03

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ו בחשוון ה'תשע"ט, 24 באוקטובר 2018

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ו בחשוון ה'תשע"ט, 24 באוקטובר 2018
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל