זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור תל אביב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום ראשון - כ"א שבט ה'תשפ"ב, 23/01/2022

עלות השחר05:24
זמן טלית ותפילין05:47
sunrise1זריחה מישורית06:40
sunrise1זריחה הנראית06:44
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:30
סוף זמן קריאת שמע גרא09:16
סוף זמן תפילה מג"א09:37
סוף זמן תפילה גרא10:09
חצות היום והלילה11:53
תחילת זמן מנחה גדולה12:23
מנחה קטנה14:56
פלג המנחה16:01
fog-sunשקיעה מישורית17:06
fog-sunשקיעה הנראית17:07
nightצאת הכוכבים17:25
צאת הכוכבים לרבנו תם18:18
דף יומי בבלימועד קטן י"א
דף יומי ירושלמיבבא קמא ב'
רמבם יומיהלכות שגגות ז'

זמני השבת הקרובה ליום זה
כ"ז בשבט ה'תשפ"ב 29/01/2022

פרשת השבוע: משפטים
שבת מברכין
הפטרה: הדבר אשר היה אל ירמיהו (ירמיהו לד,ח-כב; לג,כה-כו)
שבת מברכים: חודש אדר א'
ה: יום שלישי, בשעה 3 אחרי הצהרים, 7 דקות ו16 חלקים
הדלקת נרות: 16:49
צאת השבת: 17:49
צאת השבת לרבינו תם: 18:24

זמני השבת הקרובה
כ' באייר ה'תשפ"ב 21/05/2022

פרשת השבוע: בחוקותי
פרקי אבות פרק ה
הפטרה: ה' עזי ומעזי (ירמיהו טז,יט-יז,יד)
הדלקת נרות: 19:13
צאת השבת: 20:16
צאת השבת לרבינו תם: 20:47

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ט"ו באייר ה'תשפ"ב, 16 מאי 2022

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל