זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור תל אביב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום רביעי - י"ג אב ה'תשע"ט, 14/08/2019

עלות השחר04:45
זמן טלית ותפילין05:09
sunrise1זריחה מישורית06:04
sunrise1זריחה הנראית06:08
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:35
סוף זמן קריאת שמע גרא09:24
סוף זמן תפילה מג"א09:58
סוף זמן תפילה גרא10:31
חצות היום והלילה12:45
תחילת זמן מנחה גדולה13:15
מנחה קטנה16:38
פלג המנחה18:02
fog-sunשקיעה מישורית19:26
fog-sunשקיעה הנראית19:27
nightצאת הכוכבים19:47
צאת הכוכבים לרבנו תם20:38
דף יומי בבליתמורה כ"ו
דף יומי ירושלמיערלה י"ד
רמבם יומיהלכות כלים ב'

זמני השבת הקרובה ליום זה
ט"ז באב ה'תשע"ט 17/08/2019

פרשת השבוע: ואתחנן
שבת נחמו
הפטרה: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)
הדלקת נרות: 19:04
צאת השבת: 20:03
צאת השבת לרבינו תם: 20:35

זמני השבת הקרובה
כ"ו בתמוז ה'תש"פ 18/07/2020

פרשת השבוע: מטות ומסעי
שבת מברכין
(הפטרה אשכנזים): שמעו דבר ה' (ירמיהו ב,ד-כח; ג,ד ; ד, א-ב)
(הפטרה ספרדים): שמעו דבר ה' (ירמיהו ב,ד-כח)
שבת מברכים: חודש אב
המולד: יום שני, בשעה 1 בצהרים, 10 דקות ו15 חלקים
הדלקת נרות: 19:27
צאת השבת: 20:28
צאת השבת לרבינו תם: 20:59

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
כ"ג בתמוז ה'תש"פ, 15 יולי 2020

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
כ"ג בתמוז ה'תש"פ, 15 יולי 2020
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל