ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים27ט' תשריערב יום כיפורתחילת הצום18:11
זמנים28י' תשרייום כיפורצאת החג: 19:06
זמנים29י"א תשרי
זמנים30י"ב תשרי
זמנים1י"ג תשרי
זמנים2י"ד תשריערב סוכותכניסת השבת והחג:18:04
זמנים3ט"ו תשריסוכותצאת השבת והחג: 19:00
זמנים4ט"ז תשריא דחוה'מ
זמנים5י"ז תשריב דחוה'מ
זמנים6י"ח תשריג דחוה'מ
זמנים7י"ט תשריד דחוה'מ
זמנים8כ' תשריה דחוה'מ
זמנים9כ"א תשריהושענא רבהכניסת השבת והחג:17:55
זמנים10כ"ב תשרישמחת תורהצאת השבת והחג: 18:51
זמנים11כ"ג תשריאסרו חג
זמנים12כ"ד תשרי
זמנים13כ"ה תשרי
זמנים14כ"ו תשרי
זמנים15כ"ז תשרי
זמנים16כ"ח תשריכניסת שבת: 17:47
זמנים17כ"ט תשרייום הזכרון לרחבעם זאביצאת השבת: 18:43בראשית
זמנים18ל' תשריראש חודש
זמנים19א' חשווןראש חודש
זמנים20ב' חשוון
זמנים21ג' חשוון
זמנים22ד' חשוון
זמנים23ה' חשווןכניסת שבת: 17:39
זמנים24ו' חשווןצאת השבת: 18:36נח
זמנים25ז' חשווןשעון חורף
זמנים26ח' חשוון
זמנים27ט' חשוון
זמנים28י' חשוון
זמנים29י"א חשוון
זמנים30י"ב חשווןיום הזכרון ליצחק רביןכניסת שבת: 16:32
זמנים31י"ג חשווןצאת השבת: 17:30לך לך
י"ח בתמוז ה'תש"פ, 10 יולי 2020

אוקטובר 2020

הזמנים עבור תל אביב לשיטת חזון שמים

נתונים כלליים:

 • מעבר ל שעון חורף ב 25/10/2020
 • חודש אוקטובר מתחיל בתאריך עברי י"ג בתשרי ה'תשפ"א
 • חודש אוקטובר מסתיים בתאריך עברי י"ג בחשוון ה'תשפ"א
 • חודש אוקטובר מכיל 31 ימים
 • פרשות השבוע וזאת הברכה, בראשית, נח, לך לך
 • סוף זמן קריאת שמע בין 08:47 לבין 07:55
 • הזריחה בין 06:35 לבין 05:57
 • השקיעה בין 18:25 לבין 16:52

חגים ומועדים:

ערב סוכות 2020

חל בתאריך: שישי , 02/10/2020, י"ד בתשרי ה'תשפ"א

ירושלים
כניסת החג 17:42
תל אביב
כניסת החג 18:04
חיפה
כניסת החג 17:53
באר שבע
כניסת החג 18:04

סוכות 2020

חל בתאריך: שבת , 03/10/2020, ט"ו בתשרי ה'תשפ"א

ירושלים
צאת החג 18:58
תל אביב
צאת החג 19:00
חיפה
צאת החג 18:59
באר שבע
צאת החג 19:00

א דחוה'מ 2020

חל בתאריך: ראשון , 04/10/2020, ט"ז בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום השני,הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שנים

ב דחוה'מ 2020

חל בתאריך: שני , 05/10/2020, י"ז בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום השלישי,הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שלושה

ג דחוה'מ 2020

חל בתאריך: שלישי , 06/10/2020, י"ח בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום הרביעי,הושענות: הושיענו בחגיגת ימים ארבעה

ד דחוה'מ 2020

חל בתאריך: רביעי , 07/10/2020, י"ט בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום החמישי,הושענות: הושיענו בחגיגת ימים חמישה

ה דחוה'מ 2020

חל בתאריך: חמישי , 08/10/2020, כ' בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום השישי,הושענות: הושיענו בחגיגת ימים שישה

הושענא רבה 2020

חל בתאריך: שישי , 09/10/2020, כ"א בתשרי ה'תשפ"א

קריאת התורה: ביום השביעי,הושענות: הושענא רבה

שמחת תורה 2020

חל בתאריך: שבת , 10/10/2020, כ"ב בתשרי ה'תשפ"א

ירושלים
צאת החג 18:50
תל אביב
צאת החג 18:51
חיפה
צאת החג 18:50
באר שבע
צאת החג 18:51

אסרו חג 2020

חל בתאריך: ראשון , 11/10/2020, כ"ג בתשרי ה'תשפ"א

יום הזכרון לרחבעם זאבי 2020

חל בתאריך: שבת , 17/10/2020, כ"ט בתשרי ה'תשפ"א

יום הזכרון ליצחק רבין 2020

חל בתאריך: שישי , 30/10/2020, י"ב בחשוון ה'תשפ"א

לוח שנה עברי לועזי

לוח שנה עברי לועזי מבית דף הבית 2net.co.il. הלוח כולל חגים וזמני היום והשבת ומשמש לוח יהודי,
יומן עברי, תאריכון עברי ולוח שנה שאינו מוגבל בזמן – לוח שנה לתמיד עם זמני הדלקת נרות.

הלוח מציג תאריך עברי לצד תאריך לועזי, תאריך עברי היום, מועדי חגים יהודיים,
זמני כניסת שבת, יציאת שבת, תחילת צום, ימי זכרון ותאריכים חשובים נוספים.

להלן חלק מהיכולות הנוספות של הלוח:

 • ניתן לכתוב על הלוח.
 • לוח שנה להדפסה - ניתן לבצע הדפסה בחינם כל חודש שתבחרו, רצוי להגדיר הדפסה אופקית.
 • ניתן לדפדף בשנים ובחודשים קדימה ואחורה בזמן.
 • ניתן להחליף בלחיצת כפתור בין תצוגת לוח שנה עברי או לועזי.
 • לוח שנה יהודי - ניתן לצפות בזמני היום והתפילות באמצעות אייקון הזמנים (בצורת שעון) שבכל ריבוע של יום.
 • ניתן לבחור את הצגת הזמנים לפי השיטות הבאות: חזון שמים, הרב איתן ציקוני, הרב זלמן מלמד ואור החיים.
 • ניתן להציג מספרי שבועות
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ח בתמוז ה'תש"פ, 10 יולי 2020
 • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל