זמני היום והשבת בטבלאות למטה הם עבור שדה יעקב לפי שיטת חזון שמים, לשינוי

זמני היום בהלכה
יום שלישי - י"ב אב ה'תשפ"ב, 09/08/2022

עלות השחר04:37
זמן טלית ותפילין05:02
sunrise1זריחה מישורית05:59
sunrise1זריחה הנראית06:04
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:31
סוף זמן קריאת שמע גרא09:22
סוף זמן תפילה מג"א09:55
סוף זמן תפילה גרא10:30
חצות היום והלילה12:45
תחילת זמן מנחה גדולה13:15
מנחה קטנה16:42
פלג המנחה18:06
fog-sunשקיעה מישורית19:31
fog-sunשקיעה הנראית19:07
nightצאת הכוכבים19:52
צאת הכוכבים לרבנו תם20:43
דף יומי בבליכתובות ל"ד
דף יומי ירושלמיסנהדרין ל"א
רמבם יומיהלכות גזילה ואבידה י"ד

זמני השבת הקרובה
ט"ז באב ה'תשפ"ב 13/08/2022

פרשת השבוע: ואתחנן
שבת נחמו
פרקי אבות פרק ד
הפטרה: נחמו נחמו (ישעיהו מ,א-כו)
הדלקת נרות: 18:35
צאת השבת: 20:08
צאת השבת לרבינו תם: 20:39

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
י"ב באב ה'תשפ"ב, 9 אוגוסט 2022

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל