זמני היום בהלכה
יום חמישי - י"ט כסלו ה'תשע"ח, 07/12/2017

עלות השחר05:12
זמן טלית ותפילין05:35
sunrise1זריחה מישורית06:30
sunrise1זריחה הנראית06:35
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:13
סוף זמן קריאת שמע גרא09:01
סוף זמן תפילה מג"א09:20
סוף זמן תפילה גרא09:52
חצות היום והלילה11:33
תחילת זמן מנחה גדולה12:03
מנחה קטנה14:29
פלג המנחה15:32
fog-sunשקיעה מישורית16:36
fog-sunשקיעה הנראית16:37
nightצאת הכוכבים16:57
צאת הכוכבים לרבנו תם17:48
דף יומי בבלישבועות י"א
דף יומי ירושלמיבבא מציעא י"ד
רמבם יומיהלכות תפילה וברכת כהנים י"ב

זמני השבת הקרובה
ט' אב ה'תשע"ח 21/07/2018

פרשת השבוע: דברים
שבת חזון
הפטרה: חזון ישעיהו (ישעיהו א,א-כז)
הדלקת נרות: 19:26
צאת השבת: 20:27
צאת השבת לרבינו תם: 20:58

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באב ה'תשע"ח, 17 ביולי 2018

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ה' באב ה'תשע"ח, 17 ביולי 2018
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל