זמני היום בהלכה
יום שלישי - כ"ו אדר ה'תשע"ח, 13/03/2018

עלות השחר04:43
זמן טלית ותפילין05:05
sunrise1זריחה מישורית05:54
sunrise1זריחה הנראית05:58
סוף זמן קריאת שמע מג"א08:07
סוף זמן קריאת שמע גרא08:52
סוף זמן תפילה מג"א09:22
סוף זמן תפילה גרא09:51
חצות היום והלילה11:50
תחילת זמן מנחה גדולה12:20
מנחה קטנה15:18
פלג המנחה16:32
fog-sunשקיעה מישורית17:47
fog-sunשקיעה הנראית17:48
nightצאת הכוכבים18:05
צאת הכוכבים לרבנו תם18:59
דף יומי בבליעבודה זרה נ"ז
דף יומי ירושלמישבועות ל"ז
רמבם יומיהלכות שופר, סוכה ולולב ב'

זמני השבת הקרובה
ז' אלול ה'תשע"ח 18/08/2018

פרשת השבוע: שופטים
הפטרה (אשכנזים): אנכי אנכי (ישעיהו נא,יב-נב,יב)
הפטרה (ספרדים): אנכי אנכי הוא מנחמכם (ישעיהו נא,יב-נב,יב)
הדלקת נרות: 19:03
צאת השבת: 20:02
צאת השבת לרבינו תם: 20:34

נרות שבת
לזמני כניסת שבת ויציאת שבת של כל השבתות בשנה לחצו כאן!
תאריך עברי ולועזי היום:
ז' באלול ה'תשע"ח, 18 באוגוסט 2018

קישורים לזמני היום בכל עיר:

אודות כניסת שבת וזמני היום

דף זה מציג את זמני היום הנוכחי ואת זמני השבת העתידית כולל כניסת שבת וצאת שבת. המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי. בימי שישי מופיע בנוסף זמן כניסת שבת ובלשונית זמני השבת מוצגים זמני כניסת שבת ויציאת שבת.

תאריך עברי ולועזי היום:
ז' באלול ה'תשע"ח, 18 באוגוסט 2018
  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל