זמני היום זמני השבת לוח עברי

כניסת החג:
צאת החג:
כניסת השבת:
צאת השבת:

כניסת השבת:

עלות השחר:
זמן טלית ותפילין:
זריחה:
סו"ז ק"ש מג"א:
סו"ז ק"ש גר"א:
סו"ז תפילה מג"א:
סו"ז תפילה גר"א:

חצות היום:
מנחה גדולה:
מנחה קטנה:
פלג המנחה:
שקיעה:

צאת הכוכבים:
צאת הכוכבים רבינו תם:
דף יומי בבלי:
דף יומי ירושלמי:
לוח שנה לוח שנתי עברי לוח חגים