לוח שנה 2NET, מדיניות פרטיות.

עדכון אחרון, 27 נובמבר, 2023.

מי אנחנו?

לוח השנה של 2NET מופעל על ידי טו-נט ישראל, מכתובת: העבודה 7, ראש העין.

קבלת מדיניות פרטיות זו

אין לך חובה חוקית לספק לנו כל מידע אישי. משמעות הדבר היא שאם אתה מספק לנו מידע אישי, אתה עושה זאת מרצונך החופשי והסכמתך; אנו לא יכולים לכפות עליך לספק כל מידע אישי, אך ללא המידע האישי שלך לא נוכל לספק לך את השירותים.

יש לך הזכות לחזור בך מהסכמתך זו בכל עת, ובמקרה כזה לבקש מאיתנו או להפסיק לעבד את המידע האישי שלך, או למחוק כל מידע אישי שכבר אינו נדרש לשמור על פי חוק. הפסקת העיבוד כזו עשויה גם למנוע ממך לקבל עדכונים ותמיכה.

איזה סוגי מידע אישי אנחנו אוספים?

מידע שאינו מזהה אישית. הסוג הראשון הוא מידע שאינו מזהה אישית ומידע סטטיסטי. מידע שאינו מזהה אישי הנאסף כולל מידע טכני ומידע התנהגותי שאינו קשור לאדם ספציפי.

זה כולל את סוג המכשיר שלך, סוג הדפדפן וגרסתו, כתובת IP, גודל מסך ורזולוציה, שפה ומידע טכני אחר. למרות שהוא אינו ניתן לזיהוי אישי באופן ספציפי, ייתכן שניתן להנדס אותו לאחור כדי שיהיה ניתן לזיהוי ולכן הוא נחשב למידע אישי.

נתוני שימוש. נתוני שימוש עשויים לכלול את שאילתות החיפוש שלך שבוצעו בשירות והפעילויות שלך בשירותים ומידע נוסף בעל אופי דומה, כגון הדפים שצפית בהם והתוכן שהגשת או בדקת באמצעות השירות.

מידע אישי הניתן לזיהוי. הסוג השני של המידע שאנו אוספים הוא מידע מזהה אישית. אנו אוספים את המידע האישי הבא על אודותייך: שמך המלא, כתובת דוא"ל, סיסמה מגובבת ותוכן לוח השנה האישי וההערות שלך.

כיצד אנו אוספים מידע?

מידע נאסף על ידי השימוש שלך בשירותים, כולל מידע שמילאת בטפסי יצירת קשר. אנו אוספים מידע באמצעות הטפסים והחיפושים שנערכו באמצעות השירותים.

מהן מטרות איסוף המידע שלנו?

מטרת איסוף ועיבוד המידע היא לספק לך את השירותים. כלומר אנו משתמשים במידע כדי לספק לך את השירותים ולשפר אותם כל הזמן.

בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע כדי להציע לך הצעות מותאמות אישית ושיפור השירות. משמעות הדבר היא שאנו משתמשים במידע מצטבר על איך המשתמשים שלנו מתקשרים עם השירותים שלנו כדי להשיג תובנות שמובילות לשיפור גרסאות עתידיות, דוחות באגים ובקשות לתכונות. 

אנו עשויים גם להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך מידע הקשור לשירותים שלנו וחומר שיווקי.

כיצד אנחנו יכולים ליצור איתך קשר?

אם נרשמת לניוזלטר שלנו, או אם נרשמת לשירותים שלנו, אנו עשויים לפנות אליך עם עדכונים תקופתיים וניוזלטר הקשור לשירותים והמוצרים שאנו מציעים. אתה יכול לחזור בך מהסכמתך זו בכל עת ולהפסיק לקבלם.

זכויות המידע האישי שלך

זכות גישה ותיקון

יש לך את הזכות לדעת איזה מידע אנו אוספים עליך ולדאוג שמידע זה יהיה מדויק ורלוונטי וישמש למטרות שנאסף לשמן. אתה יכול לקבל עותק של המידע האישי שלך, ולתקן מידע זה אם הוא אינו מדויק, שלם או מעודכן. עם זאת, ייתכן שנבקש ממך תחילה לספק לנו הוכחה של זהותך לפני ביצוע תיקון, מחיקה או סקירה.

זכותך לחזור מהסכמתך

יש לך זכות לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך. מימוש זכות זו לא תשפיע על עיבוד המידע שנבצע על בסיס חובה חוקית ועל כל עיבוד שביצענו לפני חזרתך מהסכמתך. שים לב כי ברוב המקרים, חזרתך מהסכמתך ככל הנראה יגרום לנו למחוק את המידע האישי שלך ולא להפסיק לעבד אותו.

זכות מחיקה

יש לך זכות למחוק את המידע האישי שלך או להגביל את העיבוד שלו על ידינו ועל ידי צדדים שלישיים. אנו עשויים לדחות או לסרב לבקשתך אם המידע האישי שלך נמצאים בשימוש למטרות שלשמן נאסף או למטרות לגיטימיות אחרות כגון ציות להתחייבויות חוקיות.

זכות לניידות מידע

במידה וטכנית ניתן לעשות כן, יש לך זכות לבקש להעביר את המידע האישי שלך בהתאם לזכותך לניידות מידע. נעשה זאת באמצעות תכונות הייצוא שלנו.

זכות להגיש תלונה

יש לך גם זכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות במקרים בהם אתה חושב כי לא בוצע עיבוד של המידע האישי שלך בהתאם לדין.

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה והודעות אי עקיבה

איננו מעבירים את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים למטרות דיוור ישיר או Direct Marketing.

עם זאת, אם היינו עושים זאת, אז סעיף 1798.83 בחוק הקליפורני מתיר ללקוחות שלנו שהם תושבי קליפורניה לבקש מידע מסוים לגבי חשיפת המידע האישי שלהם לצדדים שלישיים למטרות Direct Marketing.

כדי לבקש זאת, אנא שלח דוא"ל לכתובת info @ 2net.co.il ונדאג לאשר לך שהמידע שלך לא נמסר למרטות אלה. אנו נדרשים להגיב רק לבקשה אחת לכל לקוח בכל שנה קלנדרית.

זכויות ה-LGPD הברזילאיות שלך

ללא קשר לכל דבר אחר במדיניות הפרטיות זו, אתה יכול לממש את זכויות ה-LGPD שלך, כולל הזכויות שלך ל (א) אישור על קיום העיבוד; (ב) גישה למידע; (ג) תיקון של מידע לא שלם, לא מדויק או לא מעודכן; (ד) אנונימיזציה, חסימה או מחיקה של מידע מיותר או מופרז או מידע שעובד בהפרה של הוראות ה-LGPD; (ה) ניידות של המידע לספק שירות או מוצר אחר, באמצעות בקשה מפורשת ובהתאם לסודיות המסחרית והתעשייתית, בהתאם לתקנות הרשות המפקחת; (ו) מחיקה של מידע אישי שעובד בהסכמתך, למעט במקרים הקבועים בסעיף 16 ל-LGPD ; (ז) מידע על גופים ציבוריים ופרטיים שאנחנו שיתףפנו איתם מידע (ח) מידע על האפשרות לסרב להסכמה וההשלכות של סירוב כזה; (ט) ביטול הסכמה כמצוין בסעיף 5 בסעיף 8 לחוק ה-LGPD.

“אל תעקבו אחריי" (Do Not Track)

אם אינך מעוניין שהדפדפן שלך יאפשר לנו להשתמש בשירותים אשר עשויים לעקוב אחרייך, אנא השתמש באפשרות "אל תעקוב" של הדפדפן שלך. אנו נכבד את הבקשה.

מימוש זכויותיך

אנו מכירים בזכותך לגשת ולשנות את המידע האישי שאנו אוספים ומעבדים. 

אם ברצונך לגשת או לתקן, לשנות או למחוק מידע אישי, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת info @ 2net.co.il. אנו נשיב תוך פרק זמן סביר, אך בכל מקרה, לא יאוחר מהמועד המותר על פי החוק החל.

בנוסף, שים לב שכדי להבטיח שיש לך שליטה מרבית על המידע האישי שלך ומידע אחר, אתה יכול לשנות בעצמך חלקים מסוימים מהמידע שלך באמצעות השירות.

תקופת שמירת המידע

נשמור את המידע האישי כל עוד אנו מאמינים שהוא מדויק ונחוץ לנו. מידע אישי שכבר אינו נחוץ למטרה לשמה נאסף מלכתחילה יימחק, אלא אם כן יש לנו הצדקה לשמור אותו, המותרת על פי חוק, כגון יישוב סכסוכים או ציות לחובה חוקית

אם אתה מבקש מחיקה של המידע האישי שלך, נעשה זאת באופן מיידי, בכפוף לחוקים החלים.

מיקום המידע האישי שלך

המידע האישי שנאסף ממך, כפי שפורט במדיניות פרטיות זו, עשוי להיות מועבר לחברות אחסון בשרתים הנמצאים מחוץ למדינה לישראל ובמדינה שאינה נחשבת כמציעה רמת הגנה מספקת על פי חוקי המקום שלך.

המידע שלך יכול שיהיה מעובד על ידינו ועל ידי ספקי צד שלישי, נותני שירות או השותפים שלנו הפועלים מחוץ לישראל.

אנחנו מחויבים להגן על המידע האישי שלך וננקוט בצעדים מתאימים כדי להבטיח שהמידע האישי שלך יעובד וייאוחסן בצורה מאובטחת ובהתאם לדיני הגנת הפרטיות, כפי שפורט במדיניות פרטיות זו. צעדים אלה כוללים חתימה על הסכמי העברת מידע או הבטחה שספקי השירות של צד שלישי שלנו יעמדו בדרישות ההגנה על מידע שלנו.

אנו נבטיח את הסודיות, היושרה והזמינות של המידע האישי שלך על ידי העברת המידע האישי שלך רק ל: (i) מדינות שאושרו על ידי הנציבות האירופית כבעלות חוקי הגנת פרטיות מספקים; (ii) גופים שביצעו חוזים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית ומספקים רמה מספקת של הגנה גבוהה, עם מקבלי המידע האישי שלך; ו-(iii) העברה של המידע האישי שלך לארגונים מוסמכים על ידי Privacy Shield Scheme, כפי שאושר על ידי הנציבות האירופית.

על ידי שליחת המידע האישי שלך באמצעות השירות, אתה מאשר ומסכים, במסגרת שיפוט שבה הסכמה כזו נדרשת, להעברה, אחסון ו/או עיבוד כאלה של מידע אישי.

עוגיות

אנו משתמשים בעוגיות מצד ראשון ומצד שלישי (first part and third party). קובץ עוגיה (cookie) הוא קובץ קטן שמאוחסן במחשב שלך כדי לאמת או לאשר את התקשורת שלך איתנו. 

עם זאת, קבצים מסוג זה יכולים לשמש לזהות אותך אישית. אתה יכול לבחור שלא להשתמש בעוגיות על ידי המאפיינים של הדפדפן שלך.

מיהם הצדדים השלישיים אשר מקבלים מידע אישי שלך?

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ולא נגלה, נשכיר או נמכור את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו.

שיתוף המידע האישי שלך מתבצע על פי בקשתך הספציפית והמפורשת.

יתר על כן, כדי להפעיל את השירות, עלינו לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, שהם חברות האחסון שלנו, שירותי פרסום, סטטיסטיקה ותקשורת.

הצדדים השלישיים הם:

  • Google, לפרסום, ניתוח ושירותי התחברות;
  • פייסבוק, לפרסום ושירותי התחברות;
  • Sendgrid, לשירותי דוא"ל;
  • Cloudflare, לשירותי אבטחת אתרים;
  • SPD לשירותי אירוח.

המתכנתים שלנו עשויים גם לקבל גישה למידע אישי מסוים, אך הם כפופים גם להסכמי סודיות ועיבוד מידע.

קטינים וילדים

השירות מיועד למשתמשים מעל גיל שמונה עשרה, או לילדים מעל גיל שש עשרה שקיבלו הסכמת הורים. לפיכך, איננו מתכוונים ואיננו אוספים במודע מידע אישי מילדים מתחת לגיל שש עשרה (16) ואיננו מעוניינים לעשות זאת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב כדי שנוכל לוודא שילדים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים בשירות.

אם נגלה שאספנו מידע אישי מילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13), נמחק את המידע הזה במהירות האפשרית.

אם יש לך סיבות לחשוד שאספנו מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16), אנא הודע לנו בכתובת:
info @ 2net.co.il, ואנחנו נמחק את המידע האישי הזה במהירות האפשרית.

אבטחה

אנו נוקטים באמצעים מתאימים כדי לשמור על אבטחת ושלמות השירות שלנו ולמנוע גישה בלתי מורשית אליו או שימוש בו באמצעות פרקטיקות מקובלות בתעשייה ונהלים פנימיים.

עם זאת, שים לב כי קיימים סיכונים טבעיים בהעברת מידע דרך האינטרנט או באחסון אלקטרוני, ואיננו יכולים להבטיח שגישה בלתי מורשית או שימוש לא מורשה במידע לא יתרחש לעולם.

אנחנו נציית לחוקים המתאימים בכל הנוגע לאבטחת מידע ושמירה על הסודיות או שלמות המידע האישי שלך ונודיע לך על הפרה כזו אם החוק החל מחייב זאת.

ככל שעמדנו בהוראות הדין על יישום פרקטיקות מקובלות, לא נהיה אחראים או חייבים בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירות אבטחה אחרות או אי שמירה או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן של מידע אישי או רכיבים הכלולים במידע האישי.

הודעה על אירועי אבטחה

אנו עומדים בהוראות הדין הישראלי והנחיות הרשות להגנת הפרטיות בהודעה על אירועי אבטחת מידע. בכל מקרה בו אירע אירוע אבטחת מידע חמור, אנחנו נודיע לנושאי המידע לאחר אירוע זה, ונשתף פעולה עם הרשויות המוסמכות להפחית את החשיפה למידע אישי.

תלונות ויישוב סכסוכים

אם אתה חש כי זכויותייך במידע האישי נפגעו בכל צורה, אנא צור קשר עם ממונה הגנת המידע שלנו בכתובת info @ 2net.co.il ותוכל להגיש תלונה.

בתלונה עלייך לכלול את הסבר מדוע וכיצד נפגעו זכויותיך ואת הראיות הדרושות לכך. ממונה הגנת המידע שלנו יבדוק את התלונות וישיב לרובן בתוך 14 ימים עם הצעה לתיקון הדרוש.

אנו ניישב כל תלונה בהתאם לחוק הרלוונטי והנחיות הרשות להגנת הפרטיות. 

אנו מסכימים גם ליישוב של כל סכסוך באמצעות הרשות להגנת הפרטיות, ככל שהדבר אפשרי על פי דין. 

הסעיף הזה לא מגביל את זכויותיך להגשת תלונה לרשות להגנת הפרטיות.

מיזוג, העברת בעלות

אנחנו עשויים, בעתיד, להתמזג, למכור את הפעילות או להעביר את הפעילות של השירות לצד שלישי. במקרה כזה, אנו נעשה שימוש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות הרלוונטית באותה העת, כאשר לשום שינוי לא תהא תחולה רטרואקטיבית.

עדכונים למדיניות פרטיות זו

אנו שומרים את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת; אנו נספק לך עם עדכונים על השינוי ולעדכונים אלה לא יהא תוקף רטרואקטיבי.

  • © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל